• A
  • A
  • A

Отворени подаци

Портал отворених података Републичког завода за статистику (РЗС) омогућава приступ скуповима података статистичких индикатора које објављује РЗС. Сви подаци које можете пронаћи путем овог каталога могу се бесплатно користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе.

Детаљније


Отворени подаци Циљева одрживог развоја

Портал отворених података Циљева одрживог развоја (ЦОР) омогућава приступ скуповима података за индикаторе ЦОР које објављује РЗС. Сви подаци које можете пронаћи путем овог каталога могу се бесплатно користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе.

Детаљније