• A
  • A
  • A
Туризам

Месечним истраживањем о доласцима и ноћењима гостију обухваћене су све врсте смештајних капацитета (хотели, пансиони, мотели, апартмани, кампови...), чиме је, по правилу, обезбеђена потпуна обухватност. Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним собама, кућама и становима ...) није обухваћен због непријављивања гостију.
Статистичким истраживањем о туристичким агенцијама обухваћене су агенције које имају седиште у Републици Србији и поседују лиценцу за обављање делатности посредовања у туризму.

 

Вести
Види све
31. август 2021. Туристички промет, јул 2021.

У Републици Србији у јулу 2021. године, у односу на јул 2020. године, број долазака туриста већи је за 77,9%, док је број ноћења већи за 60,0%.

У јулу 2021. године, у односу на јул 2020. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 22,5%, док је број ноћења страних туриста већи за 434,4%.

Опширније
Подаци