• A
  • A
  • A
Туризам

Месечним истраживањем о доласцима и ноћењима гостију обухваћене су све врсте смештајних капацитета (хотели, пансиони, мотели, апартмани, кампови...), чиме је, по правилу, обезбеђена потпуна обухватност. Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним собама, кућама и становима ...) није обухваћен због непријављивања гостију.
Статистичким истраживањем о туристичким агенцијама обухваћене су агенције које имају седиште у Републици Србији и поседују лиценцу за обављање делатности посредовања у туризму.

 

Вести
Види све
shutterstock_655366906.jpg
28.02.2020. - Туристички промет, јануар 2020.

У Републици Србији у јануару 2020. године, у односу на јануар 2019. године, број долазака туриста већи је за 24,2%, док је број ноћења већи за 25,1%.

У јануару 2020. године, у односу на јануар 2019. године, број ноћења домаћих туриста већи је за 22,5%, док је број ноћења страних туриста већи за 28,7%.

Опширније
Подаци