• A
  • A
  • A
Туризам

Месечним истраживањем о доласцима и ноћењима гостију обухваћене су све врсте смештајних капацитета (хотели, пансиони, мотели, апартмани, кампови...), чиме је, по правилу, обезбеђена потпуна обухватност. Међутим, известан број туриста у објектима у власништву физичких лица (приватним собама, кућама и становима ...) није обухваћен због непријављивања гостију.
Статистичким истраживањем о туристичким агенцијама обухваћене су агенције које имају седиште у Републици Србији и поседују лиценцу за обављање делатности посредовања у туризму.

 

Вести
Види све
30 новембар 2020. Туристички промет, октобар 2020.

У Републици Србији у октобру 2020. године, у односу на октобар 2019. године, број долазака туриста мањи је за 49,3%, а број ноћења мањи је за 37,5%.

У октобру 2020. године, у односу на октобар 2019. године, број ноћења домаћих туриста мањи је за 14,9%, а број ноћења страних туриста мањи је за 66,2%.

Опширније
Подаци