• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
24. септембар 2021. Просечне зараде по запосленом, јул 2021

Просечна зарада (бруто) обрачуната за јул 2021. године износила је 89 330 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 64 731 динар.

У периоду јануар - јул 2021. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 8,5%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 6,0%.

Медијална нето зарада за јул 2021. године износила је 49 999 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

 

 

 

 

Опширније
Подаци