• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
25. мај 2023. Просечне зараде по запосленом, март 2023

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2023. године износила је 117 669 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 85 485 динара.

Просечна нето зарада у периоду јануар–март 2023. године, у односу на исти период прошле године, номинално је већа за 15,5%, а реално је мања за 0,4%

Медијална нето зарада за март 2023. године износила је 64 363 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци