• A
  • A
  • A
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
shutterstock_707298160.jpg
25.12.2019. - Просечне зараде по запосленом, октобар 2019.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за октобар 2019. године износила је 76 096 динарa, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 55 065 динара.

У периоду јануар - октобар 2019. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 10,2%. У истом периоду нето зараде су реално порасле за 8,1%.

Медијална нето зарада за октобар 2019. године износила је 42 716 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци