• A
  • A
  • A
Учиниоци привредних преступа

Подаци о одговорним и правним лицима учиниоцима привредних преступа.

 

Вести
Види све
26 август 2020. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2019.

У 2019. години за учиниоце привредних преступа број пријављених одговорних лица смањен је за 18% а правних лица за 16% у односу на 2018. годину, док је број осуђених одговорних лица у правном лицу повећан за 19% а правних лица за 16%.

Опширније
Подаци