• A
  • A
  • A
Учиниоци привредних преступа

Подаци о одговорним и правним лицима учиниоцима привредних преступа.

 

Вести
Види све
26. август 2022. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2021

У 2021. години за учиниоце привредних преступа број пријављених одговорних лица мањи је за 25% а  правних лица за 27% у односу на 2020. годину, док је број осуђених одговорних лица у правном лицу већи за 58% а правних лица за 48%.

Опширније
Подаци