• A
  • A
  • A
Учиниоци привредних преступа

Подаци о одговорним и правним лицима учиниоцима привредних преступа.

 

Вести
Види све
27. август 2021. Правна и одговорна лица – учиниоци привредних преступа, 2020

У 2020. години за учиниоце привредних преступа број пријављених одговорних лица мањи је за 2% а правних лица за 3% у односу на 2019. годину, док је број осуђених одговорних лица у правном лицу мањи за 41% а правних лица за 53%.

Опширније
Подаци