• A
  • A
  • A
Приходи и услови живота

Подаци о приходима, сиромаштву, социјалној искључености и условима живота, који се користе за добијање структурних социјалних индикатора на нивоу Републике Србије.

Вести
Види све
15. октобар 2020. Сиромаштво и социјална неједнакост, 2019.

У 2019. години стопа ризика од сиромаштва износила је 23,2%, и у односу на 2018. годину нижа је за 1,1 процентна поена.

Стопа ризика од сиромаштва или социјалне искључености износила је 31,7%, и у односу на 2018. годину нижа је за 2,6 процентна поена.

Опширније
Подаци