• A
  • A
  • A
Предшколско васпитање и образовање

Статистика предшколског образовања обезбеђује податке о броју и капацитету предшколских установа, o броју васпитних група, узрасту и полу деце и дужини боравка, језику остваривања рада, o деци са сметњама у развоју у предшколском образовању као и о запосленима према полу, дужини радног времена, нивоу образовања и врсти посла.

Вести
Види све
16. април 2021. Предшколско васпитање и образовање, 2021

У школској 2020/21. години 216 570 деце похађало је предшколско васпитање и образовање. Деце узраста од шест месеци до три године било је 50 635 (23,4%), а деце од навршене три године до поласка у школу 165 935 (76,6%).

Обавезни припремни предшколски програм (ППП) похађало је 64 535 деце, 31 141 девојчица и 33 394 дечака. Обухват деце ППП-ом је 96,4%.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци