• A
  • A
  • A
Предшколско васпитање и образовање

Статистика предшколског образовања обезбеђује податке о броју и капацитету предшколских установа, o броју васпитних група, узрасту и полу деце и дужини боравка, језику остваривања рада, o деци са сметњама у развоју у предшколском образовању као и о запосленима према полу, дужини радног времена, нивоу образовања и врсти посла.

Вести
Види све
24. април 2024. Предшколско васпитање и образовање, 2024

У школској 2023/24. години 234 325 деце похађало је предшколско васпитање и образовање. Од овог броја 113 788 (48,6%) jeсу девојчице, а 120 537 (51,4%) дечаци. Деце узраста од шест месеци до три године било је 60 657 (25,9%), а деце од навршене три године до поласка у школу 173 668 (74,1%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци