• A
  • A
  • A
Истраживање и развој

Подаци о броју научноистраживачких организација, запосленима на пословима истраживања и развоја, броју и врсти научноистраживачких радова.

 

Вести
Види све
31. август 2022. Научноистраживачка и развојна делатност, 2021

Укупни издаци за научноистраживачку и истраживачко-развојну делатност у 2021. години износили су преко 62 милијарде РСД, а њихово учешће у БДП-у износи скоро 1%.

Опширније
Подаци