• A
  • A
  • A
Иновације

Подаци о примени новог или значајно побољшаног производа, услуге или процеса, маркетиншке методе или нове организационе методе у пословању, организацији рада или односима пословног субјекта са окружењем.

 

Вести
Види све
03. децембар 2021. Индикатори иновативних активности, 2018–2020.

Учешће пословних субјеката са бар једном врстом иновација износи 54,79%. Иновативнo је више од  69% великих пословних субјекaта, око 58% средњих пословних субјеката, док је међу малим пословним субјектима око 54% иновативно.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци