• A
  • A
  • A
Регионални рачуни

Регионални рачуни представљају обрачун главних макроекономских агрегата националних рачуна по регионима и областима (окрузима) и приказују њихов допринос економском развоју Републике Србије. Главни индикатори регионалних рачуна су регионални бруто домаћи производ на нивоу региона (НСТЈ-2) и регионална бруто додата вредност по областима (окрузима) и секторима делатности. Поред наведеног, регионални рачуни обухватају и регионалну дистрибуцију запослености и инвестиција у основна средства, као и регионалне рачуне домаћинстава – примарни и расположиви доходак домаћинстава по регионима.

 

Вести
Види све
shutterstock_11771440.jpg (1)
30.11.2018. - Регионални бруто домаћи производ, 2015–2017.

Према прелиминарним резултатима обрачуна регионалног БДП-а за 2017. годину, вредност регионалног БДП-а и учешћа региона у вредности националног БДП-а износе: за Београдски регион 1 921 025 мил. РСД (40,4%), за Регион Војводине 1 261 004 мил. РСД (26,5%), за Регион Шумадије и Западне Србије 913 299 мил. РСД (19,2%) и за Регион Јужне и Источне Србије 655 938 мил. РСД (13,8%).

Опширније
Погледајте и ово
Регионални рачуни – додатне табеле
Регионални рачуни – додатне табеле