• A
  • A
  • A
Годишњи национални рачуни

Годишњи национални рачуни представљају повезан и усклађен систем информација који пружа општу слику економске активности Републике Србије у годишњој динамици. Расположиви су подаци о годишњем бруто домаћем производу са основним компонентама производње и употребе, у текућим и сталним ценама.

Вести
Види све
shutterstock_11771440.jpg (2)
01.10.2019. - Бруто домаћи производ, 2018

Према претходним резултатима годишњег обрачуна, бруто домаћи производ (БДП) Републике Србије у 2018. години износио је, у текућим ценама, 5 068 588,5 мил. РСД. Реални раст БДП-а у 2018. години, у односу на претходну годину, износио је 4,4%.

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Годишњи национални рачуни – додатне табеле (после ревизије у 2018/2019)
Додатне табеле
Табеле понуде и употребе и инпут-аутпут табеле
Додатне табеле
Годишњи национални рачуни – додатне табеле (пре ревизије у 2018/2019)