• A
  • A
  • A
ne-izostavite.jpg
10.09.2021. -
Не изоставити никога из развоја! Напредак у остваривању Циљева одрживог развоја међу младима у Србији


Представљамо другу по реду, кратку, информативну и тематску публикацију из серије „Не изоставити никога из развоја!“. Посвећена је приказу стања младог становништва узраста од 15 до 30 година у остваривању Циљева одрживог развоја (ЦОР) у Републици Србији.

Из сарадње Немачке организације за међународну сарадњу (GIZ) и Републичког завода за статистику настале су поменута публикација и превод Агенде 2030.

  публикација “Не изоставити никога из развоја!”

  Агенда 2030

Остале вести