• A
  • A
  • A
cargo-ship-1617351__340.jpg
16.07.2020. -
Спољнотрговинска робна размена, коначни подаци 2019.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-децембар 2019. године износи:

   – 46363,6 милионa долара – пораст од  2,8% у односу на исти период претходне године;

   – 41411,7 милиона евра – пораст од  8,4% у односу на исти период претходне године. 


Извезено
је робе у вредности од 19633,0 мил. долара, што чини раст од 2,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26730,6 мил. долара, што је за 3,3% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 17536,4 милиона, и то је повећање од 7,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 23875,3 милиона, што представља повећање од 8,9% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 7097,5 мил. долара, што чини повећање од 6,8% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 6338,9 милиона, што је повећање од 12,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 73,4% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 74,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,8% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 2258,6 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих), нафте и нафтних деривата, електричних машина и апарата, друмских возила и пића. Извоз Србије износи 3327,8 а увоз 1069,2 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 311,2%. Изражено у еврима, извоз износи 2972,9 а увоз 955,4 мил. евра (суфицит је 2017,5 мил. евра, а покривеност увоза извозом 311,2%).

Саопштење за јавност

Остале вести