• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_342003344.jpg
31.01.2019. -
Промет робе у трговини на мало, децембар 2018. године


Промет робе у трговини на мало у Републици Србији, у децембру 2018. године у односу на децембар 2017. године, већи је у текућим ценама за 5,7%, а у сталним ценама за 3,3%.

Поредећи дванаест месеци 2018. године са истим периодом 2017. године, промет робе у трговини на мало већи је у текућим ценама за 6,9%, а у сталним ценама за 4,2%.

Промет у трговини на мало (област 47 КД) добијен је на основу статистичког истраживања „Месечни извештај трговине на мало“, реализованог на узорку, и на основу пријава ПДВ-а добијених од Пореске управе.

Индекси промета робе у сталним ценама добијени су дефлационирањем индекса у текућим ценама одговарајућим индексима потрошачких цена, из којих су искључени: вода (из комуналних система), струја и моторна возила, мотоцикли и делови.

Све објављене индексе треба третирати као претходне, што значи да може доћи до извесних корекција на основу оцењених резултата из редовних статистичких истраживања које спроводимо на већем броју јединица у узорку.