• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_208699915.jpg
31.01.2019. -
Индекси индустријске производње, децембар 2018.

 

Индустријска производња у Републици Србији у 2018. години већа је за 1,3% у односу 2017. годину. У 2018. години у поређењу са 2017. годином сектор Прерађивачка индустрија бележи раст од 1,9%,  сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација раст од 1,2%, а сектор Рударство пад од 4,8%. Индустријска производња у Републици Србији у децембру 2018. године мања је за 6,3% него у децембру 2017. године.

Посматрано по секторима,

у децембру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, забележена су следећа кретања:

  • сектор Прерађивачка индустрија – пад 5,8%,
  • сектор Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација – пад од 7,4%, и
  • сектор Рударство – пад од 8,2%.

 

Подаци о индустријској производњи по наменским групама у децембру 2018. године, у односу на исти месец претходне године, показују да je дошло до пада у производњи:

  • енергије (3,8%),
  • нетрајних производа за широку потрошњу (5,4%),
  • капиталних производа (8,3%),
  • интермедијарних производа, осим енергије (8,9%) и
  • трајних производа за широку потрошњу (11,3%).

 

Обим индустријске производње у децембру 2018. године, у односу на децембар 2017, бележи:

– пад код 21 области (учешће у структури индустријске производње – 78%), а

– раст код 8 области (учешће у структури индустријске производње – 22%).

Највећи утицај на пад индустријске производње у децембру 2018. године, у односу на исти месец 2017. године, имале су: Производња прехрамбених производа, Производња електричне енергије, Производња моторних возила и приколица, Производња металних производа, осим машина и Производња хемикалија и хемијских производа.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2018. године, у односу на просек 2017. године за индустрију – укупно показује да је остварен пад од 4,4%, а за прерађивачку индустрију пад од 3,4%.

Десезонирани индекс индустријске производње за децембар 2018. године, у односу на новембар 2018. године показује да је за индустрију – укупно остварен пад индустријске производње од 4,4% и да је за прерађивачку индустрију остварен пад од 4,7%.

Производња малих предузећа (број запослених мањи од 50) која нису обухваћена редовним статистичким истраживањем прати се на узорку изабраних јединица из сектора прерађивачке индустрије. Када се укључи оцена индустријске производње малих предузећа из узорка, индустријска производња у децембру 2018. године, у односу на просек 2017. године, код укупне индустријске производње мања је за 1,6%, а код прерађивачке индустрије мања je за 3,4%.

Подаци о индустријској производњи у 2019. години биће објављивани последњег радног дана у месецу и односиће се на претходни месец.