• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
container-2568201_960_720.jpg
31.10.2018. -
Спољнотрговинска робна размена , септембар 2018


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-септембар 2018. године износи:

   – 33525,4 милионa долара – пораст од  18,7% у односу на исти период претходне године;

   – 28062,4 милиона евра – пораст од  10,5% у односу на исти период претходне године.


Извезено
је робе у вредности од 14479,8 мил. долара, што чини раст од 15,6% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 19045,6 мил. долара, што је за 21,1% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 12122,0 милиона, и то је повећање од 7,7% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 15940,4 милиона, што представља повећање од 12,8% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 4565,8 мил. долара, што чини повећање од 42,6% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 3818,4 милиона, што је повећање од 32,5% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 76,0% и мања је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 79,6%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 63,7% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1730,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза пољопривредних производа (житарице и производи од њих и разне врсте пића), гвожђа и челика, нафте и нафтних деривата и друмских возила. Извоз Србије износи 2516,2 а увоз 785,9 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 320,2%. Изражено у еврима, извоз износи 2109,2 а увоз 658,9 мил. евра (суфицит је 1450,3 мил. евра, а покривеност увоза извозом 320,1%).

У септембру 2018. године је извезено је  робе у вредности од 1617,3 милиона долара, што чини смањење од 0,7% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 2085,2 милиона долара, што је повећање од 8,2%  у односу на исти месец претходне године.

Изражено у еврима извезено је робе у вредности од 1382,9 милиона евра, што чини повећање од 1,5% у односу на исти месец претходне године. Увоз је износио 1783,3 милиона евра, што чини повећање од 10,7% у односу на исти месец претходне године.

Саопштење за јавност