• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_689023369.jpg
10.10.2018. -
Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

Од 10.10.2018. године до 18.10.2018. године,  објављен је Јавни  конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику  у периодичном издању огласи  „ Послови“ Националне службе за запошљавање , на web  страници Службе за управљање кадровима www.suk.gov.rs  и на web  страници Републичког завода за статистику  и то за:

У Сектору пословних статистика:

  1. Група за статистику саобраћаја и телекомуникација, радно место – статистичар аналитичар, у звању саветника, један извршилац на неодређено време; 
  1. Група за статистику употребе ИКТ и пословне тенденције, радно место – статистичар аналитичар, у звању саветника, један извршилац на неодређено време; 

У Сектору  друштвених статистика:

  1. Одељење за попис становништва, Група за организацију пописа и статистику азиланата, боравишних дозвола и илегалних миграција, радно место – статистичар аналитичар, у звању саветника, један извршилац на неодређено време; 

У Сектор за информационо комуникационе технологије и публицистику:

  1. Одељење за развој система за прикупљање и дисеминацију података, Група за развој система за прикупљање података, радно место – Пројектант ИС у звању саветник; 

У Сектору  за европске интеграције, међународну сарадњу и управљање пројектима:

  1. Одсек за европске интеграције и међународну сарадњу, Група за европске интеграције, радно место за праћење усклађености са ЕУ стандардима у звању саветник, један извршилац на неодређено време;

У Сектору  за развој и информисање:

  1. Одељење за планирање, квалитет, дисеминацију и информисање, Одсек за методологију узорка, радно место – статистичар аналитичар у звању саветник, један извршилац на неодређено време;
  2. Одсек за административне изворе и регистре, Група за административне изворе, радно место – статистичар у звању сарадник један извршилац на неодређено време;
  3. Одељење за за интеграцију података, Група за концептуални и методолошки развој и одржавање статистичког пословног регистра, радно место – статистичар аналитичар у звању саветник један извршилац на неодређено време; Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Републичком заводу за статистику

 Изјава (пример 1)

 Изјава (пример 2)