• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_92041757.jpg
31.07.2018. -
Према административним изворима - 65078 запослених више него прошле године

Током другог квартала 2018. године регистровани број запослених је достигао ниво од 2 126 597 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 3,2%, односно за 65 078 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 1 975 948, ван радног односа 71 072, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 79 577.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 3,7% (70 035 лица).

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Војводине.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 27 956 лица), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 14 535 лица), Услуге смештаја и исхране (раст од 6 511 лица) и Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 6 025 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 8 463 лица.