• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_120072142.jpg
11.05.2018. -
Снабдевање питком водом, 2017.


Захваћено и испоручено више питке воде него претходне године

У 2017. години за потребе снабдевања питком водом захваћено је 659 милиона m3, што представља  4,0% више воде у односу на исти период 2016. године. Од укупно захваћене количине воде 59,3% су подземне и изворске воде, 31,9% је из водотокова, а 8,8% су воде из језера и акумулација.                                                                                 

Укупно је корисницима испоручено 425 милиона m3, што је за 4,2% више воде од количине испоручене у 2016.

Домаћинствима је испоручено 317 милиона m3, што представља 74,5% од укупно испоручене воде. Индустријском сектору је испоручено 44 милиона m3 (10,4%), а осталим корисницима 64 милиона m3 (15,1%).

У поређењу са претходном годином, домаћинствима је испоручено 3,2% више воде, индустријском сектору 4,2% мање, а осталим корисницима је испоручено 16,8% више воде.

Удео губитака воде у укупном водозахвату у 2017. години незнатно је мањи у односу на референтну вредност 2016. године.

Више километара водоводне мреже

Дужина водоводне мреже у 2017. години износила је 43.514 km, што представља 4,6% више у односу на претходну годину.

Нових корисника прикључених на мрежу је за 0,7% више него 2016. године.