• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_151542080.jpg
19.01.2018. -
Трендови, IV квартал 2017.

Децембарски број Трендова стандардно доноси заокружене податке за првих девет месеци текуће године (бруто домаћи производ у референтним ценама 2010. године, саобраћај, грађевинарство, приходи у новцу и у натури и лична потрошња домаћинстава), као и податке за првих једанаест месеци, за све остале серије које се приказују у овој публикацији. Само серије угоститељства (промет у текућим и сталним ценама) садрже процењене податке за октобар и новембар 2017. 

Специјална тема овог броја је примена статистичких календара који се користе за уклањање варијација проузрокованих празницима или променљивим бројем радних дана у оквиру посматраног периода. Ово је саставни део десезонирања временских серија. Дат је преглед различитих календарски ефеката као и преглед календара који се користе у Републичком заводу за статистику. Додатно, представљени су главни изазови и дилеме са којима се аналитичари суочавају у овој области.

 

Остале вести