• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Зараде

Статистика зарада обезбеђује месечне податке о износу и кретању просечних  зарада до нивоа општина и области делатности, годишње податке о висини зарада према полу и  степену стручне спреме запослених као и податке о медијани и дистрибуцији зарада.

Четворогодишње Истраживањe о структури зарада обезбеђује међународно упоредиве податке о  просечним зарадама према карактеристикама запослених и карактеристикама пословних субјеката.

 

 

Обавештење

26.04.2018.

Републички завод за статистику, почев од 2018. године, просечне зараде рачуна на основу података из евиденције Пореске управе. Због преласка на нови извор података и нову методологију, месечна саопштења о просечним зарадама се објављују 55 дана по истеку месеца на који се зараде односе. 

Вести
Види све
shutterstock_707298160.jpg
25.01.2019. - Просечне зараде за новембар 2018.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за новембар 2018. године износила је 69 949 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 50 556 динара.

У периоду јануар - новембар 2018. године остварен је номинални раст просечних нето зарада од 6,5% у односу на исти период прошле године. У истом периоду зараде су реално порасле за 4,4%.

Медијална нето зарада за новембар износила је 39 654 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

Опширније
Подаци