• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Сточарство

Статистика сточарства располаже подацима о броју и билансу стоке, по врстама и категоријама, о броју условних грла стоке и кошница пчела, производњи млека, јаја, вуне и меда, као и подацима о укупном клању и клању стоке у кланицама, прирасту и производњи меса − по врстама стоке. Подаци се односе на пољопривредна газдинства: породична, газдинства предузетника и газдинства правних лица.

Од 2015. године на располагању су и подаци о производњи готових млечних производа у млекарама,  за дистрибуцију на тржиштe. Одговорни произвођачи наведених података су Министарство пољопривреде и заштите животне средине и Републички завод за статистику, у складу са Споразумом о сарадњи 2007. године и Анексом споразума из 2014. године.

Вести
Види све
shutterstock_503107789.jpg (1)
14.02.2018. - Број стоке, стање 1. децембра 2017. године

У Републици Србији, са стањем на дан 1. децембра 2017, у односу на претходно стање, већи је укупан број говеда за 0,7%, оваца за 2,4% и живине за 0,6%, док је мањи укупан број свиња за 3,7% и коза за 8,8%. Говеда се највише гаје у Региону Шумадије и Западне Србије (45,9% у односу на укупан број говеда на територији Републике Србије), а свиње у Региону Војводине (41,9%). 

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Додатне табеле
Додатне табеле