• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Грађевинска активност

Индикатори који обезбеђују праћење нивоа грађевинске активности су вредност изведених радова у земљи и иностранству, завршене зграде и остале грађевине, утрошени грађевински и погонски материјал на градилиштима. Годишња вредност грађевинских радова дата је у текућим ценама у хиљадама динара, док је на кварталном нивоу вредност исказана базним индексима. Изведени радови на грађевинама приказани су према територији на којој се грађевине налазе. Грађевине су разврстане према Класификацији врста грађевина. 

 

Вести
Види све
gradjevinarstvo_1.jpg
14.06.2019. - Грађевински радови у иностранству, 2018

Укупна вредност радова коју су извођачи из Републике Србије извели у иностранству у 2018. години износила је 17 561 милион РСД. Највећа грађевинска активност, посматрано према државама, забележена је у Немачкој, 18,5% од укупне вредности изведених радова, затим у Руској Федерацији, 16,6%, Црној Гори, 13,9%, и Перуу, 10,7%.

Опширније
Кључни показатељи
Вредност изведених грађевинских радова, хиљ. РСД
291 883 043
Вредност изведених грађевинских радова на зградама, хиљ. РСД
131 619 182
Укупна површина изграђених зграда, м2
2 961 550
Подаци