• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2019. -
Kvartalno poslovanje privrednih društava, I kvartal 2019. godine


Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u prvom kvartalu 2019. godine bili su veći za 6,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u prvom kvartalu 2019. godine bili su veći za 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine.