• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Životna sredina

Statistika životne sredine obuhvata oblasti statistike voda, otpada i opasnih hemikalija kao i monetarne i fizičke račune životne sredine. Podaci iz ovih oblasti koriste se za izračunavanje indikatora kojima se sagledava stanje i planiraju mere zaštite životne sredine.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2018. - Račun emisija u vazduh, 2016.

Emisija sumpor-dioksida (SO2) u 2016. godini iznosila je 408,3 kilotona (Gg), što je za 0,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupna emisija SO2  u sektoru Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom ima udeo od 93,0% i  beleži blagi pad u odnosu na 2015. godinu. Učešće ovog gasa u sektoru Prerađivačka industrija iznosi 3,1%, u ostalim sektorima ekonomskih delatnosti 1,5% i u domaćinstvima 2,4%. 

Оpširnije