• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Registar prostornih jedinica i GIS

Registar prostornih jedinica, koji je automatizovana baza integrisana u Geografski informacioni sistem, a kojom se na standardizovan način vrši indentifikacija postojećih, novoformiranih i ukinutih prostornih jedinica i beleži sve njihove promene. Prostorne jedinice koje se vode u Registru su: popisni krugovi, statistički krugovi, naselja, katastarske opštine, mesne zajednice, opštine, gradovi, upravni okruzi, Grad Beograd, autonomne pokrajine i Republika Srbija, i predstavljene su u vidu karata putem GIS programa.

Vesti
Vidi sve
srbijamapapocetnaSaop.gif
22.01.2018. - Promene kod naselja, opština i gradova, 2017.

Stanje 1. januara 2018. godine

Na teritoriji Republike Srbije tokom 2017. godine nije bilo administrativno-teritorijalnih promena na nivou naselja, opština, gradskih opština i gradova.

Оpširnije