• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Građevinarstvo

Statistika građevinarstva obezbeđuje podatke o izvedenim građevinskim radovima i izdatim građevinskim dozvolama. Podaci o izvedenim građevinskim radovima  omogućavaju praćenje obima građevinske proizvodnje, i sagledavanje strukture investicionih ulaganja u građevine prema Klasifikaciji vrsta građevina, dok podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju buduće kretanje građevinske aktivnosti. 

Broj izdatih građevinskih dozvola
2 200
Prosečna cena stanova novogradnje, po m2
179 391
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
344 670 414