• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Građevinarstvo

Statistika građevinarstva obezbeđuje podatke o izvedenim građevinskim radovima i izdatim građevinskim dozvolama. Podaci o izvedenim građevinskim radovima  omogućavaju praćenje obima građevinske proizvodnje, i sagledavanje strukture investicionih ulaganja u građevine prema Klasifikaciji vrsta građevina, dok podaci o izdatim građevinskim dozvolama pokazuju buduće kretanje građevinske aktivnosti. 

 

Broj izdatih građevinskih dozvola
1 958
Prosečna cena stanova novogradnje, po m2
174 380
Vrednost izvedenih građevinskih radova, hilj. RSD
291 883 043