• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Nacionalni računi

Sistem nacionalnih računa je makroekonomski sistem prezentacije podataka koji pruža uvid u celokupnu ekonomiju. Računi imaju centralno mesto u statističkom sistemu i nezaobilazna su osnova za vođenje ekonomske politike i donošenje odluka na svim nivoima jer omogućuju merenje nivoa ekonomske razvijenosti, stope ekonomskog rasta, promena u proizvodnji, potrošnji, štednji, investicijama u osnovne fondove, izvozu i uvozu. 

 

Pogledajte i ovo
Sektorska klasifikacija
Sektorska klasifikacija