• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Deskriptivni indikatori i ekonometrijske analize

Oblast deskriptivni indikatori i ekonometrijske analize ima za cilj da kroz sistem indikatora i uz primenu matematičko statističkih metoda na statističkim podacima, korisnicima obezbedi pouzdane informacije za identifikovanje stanja i kretanja u ekonomiji, eventualnih neravnoteža, rizika za stabilnost i njihove moguće prevencije.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_585852269.jpg
20.04.2018. - Trendovi, I kvartal 2018

Martovski broj Trendova 2018. godine standardno donosi zaokružene podatke za celu 2017. godinu (serija bruto domaći proizvod u referentnim cenama 2010. godine, serije saobraćaja, građevinarstva, prihodi u novcu i u naturi i lične potrošnje domaćinstava), kao i podatke za prva dva meseca 2018. godine za sve ostale serije koje se prikazuju u ovoj publikaciji (izuzev serija o zaradama za koje se raspolaže podacima samo za januar 2018. godine).

Оpširnije