• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
population.png
7 001 444
STANOVNIŠTVO
bdp.jpg
2,3 % rast
BDP
industry.png
2,3 % rast
INDUSTRIJA
price_label.png
3,1 % rast
POTROŠAČKE CENE
zarade.jpg
74 755 RSD
BRUTO ZARADA
Baza podataka
Publikacije
Kalendar objavljivanja
Aktuelni pokazatelji
Podaci iz najtraženijih statističkih oblasti
Detaljnije

Ciljevi održivog razvja

Detaljnije
Otvoreni podaci
Pristup skupovima podataka u mašinski čitljivim formatima koji se mogu koristiti i ponovo upotrebiti u komercijalne ili nekomercijalne svrhe
Detaljnije
Vesti
Vidi sve
24.05.2019. - Prosečne zarade po zaposlenom, mart 2019.

Prosečna zarada (bruto) obračunata za mart 2019. godine iznosila je 74 755 dinara, dok je prosečna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 54 271 dinar.

U periodu januar - mart 2019. godine u odnosu na isti period prošle godine, ostvaren je nominalni rast prosečnih neto zarada od 9,5%. U istom periodu zarade su realno porasle za 6,9%.

Medijalna neto zarada za mart 2019. godine iznosila je 40 765 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa.

24.05.2019. - Otpadne vode iz naselja, 2018.

Ukupna količina otpadnih voda iz naselja u 2018. godini manja je za 1,3% u odnosu na referentni period 2017. godine, od čega se količina otpadnih voda ispuštena u javnu kanalizaciju smanjila za 0,5% u odnosu na isti period 2017. Količina otpadnih voda ispuštena u septičke jame manja je za 3,4% u poređenju sa 2017. godinom.
U 2018. godini prečišćeno je 1,1% manje otpadnih voda nego u 2017. godini, a najzastupljeniji način prečišćavanja bio je sekundarni tretman

22.05.2019. - Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u RZS – dostignuća i planovi za budućnost

Rad autora Republičkog zavoda za statistiku Srbije pod nazivom „Implementacija sistema upravljanja kvalitetom u RZS – dostignuća i planovi za budućnost“, objavljen je u broju 1/2019 časopisa “Statistika: žurnal za statistiku i ekonomiju”, u izdanju Statistike Češke Republike.

21.05.2019. - Probni popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2019. Kontrola kvaliteta

U periodu od 22. maja do 5. juna 2019, Republički zavod za statistiku sprovodi Postpopisnu anketu ponovnim popisivanjem oko 1000 slučajno izabranih domaćinstava, u 16 popisnih krugova (na teritoriji 16 opština).

21.05.2019. - Podizanje i gajenje šuma, 2018

Obim radova na pošumljavanju u 2018. manji je u odnosu na prethodnu godinu za 22%. Od četinarskih vrsta drveta najzastupljenija je smrča, sa 372 ha pošumljene površine, a od lišćarskih vrsta drveta najzastupljenija je topola, sa 254 ha pošumljene površine. Radovi na podizanju plantaža i zaštitnih pojaseva u 2018, u odnosu na prethodnu godinu, smanjeni su za 184 ha.

15.05.2019. - Indeksi cena reprodukcionog materijala, sredstava rada i usluga u poljoprivredi, I kvartal 2019.

Cene u I kvartalu 2019. godine, u odnosu na isti kvartal 2018. godine, smanjene su za 3,2%.

15.05.2019. - Izdate građevinske dozvole, mart 2019.

U martu mesecu 2019. izdate su 1 502 građevinske dozvole, što je za 1,1% više nego u martu prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u martu 2019. veći je za 53,6% u odnosu na mart 2018.

13.05.2019. - Indeksi potrošačkih cena, april 2019.

Potrošačke cene u aprilu 2019. godine, u odnosu na mart 2019. godine, u proseku su više za 0,7%.

Najava objavljivanja
27.05.2019. Indeksi prosecnih cena spoljne trgovine, januar-mart 2019
28.05.2019. Seca drveta, 2018
30.05.2019. Anketa o obrazovanju odraslih, 2017
31.05.2019. Anketa o radnoj snazi, I kvartal 2019
31.05.2019. Indeksi industrijske proizvodnje, april 2019
31.05.2019. Indeksi industrijske proizvodnje, april 2019
31.05.2019. Indeksi zaliha gotovih proizvoda u industriji, april 2019
31.05.2019. Spoljnotrgovinska robna razmena (RSD), april 2019
31.05.2019. Spoljnotrgovinska robna razmena (USD), april 2019
31.05.2019. Spoljnotrgovinska robna razmena (EUR), april 2019
31.05.2019. Spoljnotrgovinska robna razmena, april 2019
31.05.2019. Turisticki promet, april 2019
31.05.2019. Promet robe u trgovini na malo, april 2019
31.05.2019. Kvartalni bruto domaci proizvod, I kvartal 2019
Kalendar objavljivanja
list.png (1)
Prijavite se na Email listu
Vizuelizacija podataka
diLogo_blue.png
Projekti podržani od Evropske unije
Aktuelni indikatori