• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu

Klasifikacije

 

Klasifikacije predstavljaju osnovu za prikupljanje i diseminaciju podataka u svakoj oblasti statistike. One pružaju standardizovane koncepte za opisivanje pojava kao što su privredne aktivnosti, proizvodi, troškovi, zanimanja ili zdravlje. One su neophodne za dosledno merenje pojava unutar i između država i geografskih regija.

Međunarodne klasifikacije služe kao model za razvoj nacionalnih, multinacionalnih i regionalnih klasifikacija i čine osnovu za međunarodno uporedive podatke. Međunarodne klasifikacije su dizajnirane tako da se koriste u svom originalnom stanju, ali se mogu prilagoditi nacionalnim specifičnostima.

Generalno, statistička klasifikacija je način da se grupiše niz povezanih kategorija u smislene, sistematske i standardne formate. Statistička klasifikacija je obično iscrpna, ima međusobno isključive i dobro opisane kategorije, a ima ili hijerarhijsku ili ravnu strukturu.

Šifarnici su obično prilagođeni specifičnim potrebama i pokrivaju samo kategorije koje se koriste u tim oblastima. Kategorije u klasifikacijama su iscrpne i međusobno isključive, dok to nije slučaj sa šifarnicima.

 

Klasifikacije po oblastima:

 

  Delatnost    
Klasifikacija delatnosti 2010  KD 2010  
       Klasifikacija delatnosti 2010 .xls    
       Klasifikacija delatnosti 2010 (sa skraćenim nazivima delatnosti) .doc    
       Tabela veza između klasifikacija KD 1996 i KD 2010 (sa opisima i napomenama) .doc    
       Tabela veza između klasifikacija KD 1996 i KD 2010 .xls    
Statistička klasifikacija ekonomskih delatnosti EZ (rev. 1)  NACE Rev.1  
Statistička klasifikacija ekonomskih delatnosti EZ (rev. 1.1)  NACE Rev.1.1  
Statistička klasifikacija ekonomskih delatnosti EZ (rev. 2)  NACE Rev.2  
Međunarodna standardna industrijska klasifikacija svih ekonomskih aktivnosti (rev. 4)  ISIC Rev.4  
       

 

  Zanimanja i zaposlenost    
Klasifikacija zanimanja    
Međunarodna klasifikacija položaja u zaposlenju 1993     ICSE 93  
Međunarodna standardna klasifikacija zanimanja 2008  ISCO 2008  
Međunarodna klasifikacija položaja u zaposlenju  ICSE  

 

  Nacionalni računi    
Klasifikacija institucionalnih sektora    
Klasifikacija lične potrošnje po nameni prilagođena potrebama HICP  COICOP-HICP  
Klasifikacija lične potrošnje po nameni COICOP-HBS  COICOP-HBS  
Klasifika​cija lične potrošnje po nameni   COICOP  
Klasifikacija funkcija države   COFOG  
Klasifikacija neprofitnih institucija po nameni  COPNI  

  

  Obrazovanje, nauka i kultura    
Sistematski spisak završenih škola    
Međunarodna klasifikacija društveno-ekonomskih ciljeva 2007   NABS 2007  
Međunarodna klasifikacija naučnih oblasti 2007  FOS 2007  
Područja obrazovanja i osposobljavanja 2013   ISCED-F2013  
Međunarodna standardna klasifikacija obrazovanja 2011  ISCED 2011  
Univerzalna decimalna klasifikacija   UDC  

 

  Pravosuđe    
Klasifikacija krivičnih dela za Krivični zakonik RS    
Klasifikacija krivičnih dela i kazni    
Klasifikacija privrednih prestupa    

 

  Prostor    
Nomenklatura zemalja za statistiku spoljne trgovine   ISO 3166 alpha-2  
Nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica 2010  NSTJ 2010  
Nomenklatura teritorijalnih jedinica za statistiku 2016  NUTS 2016  
Geonomenklatura 2017  GEONOM 2017  
Standardne šifre država ili oblasti za statističku upotrebu   M49  
Šifre država i oblasti   ISO 3166  

  

  Proizvodi    
Nomenklatura namene industrijskih proizvoda 2004    
Nomenklatura namene industrijskih proizvoda 2010    
Nomenklatura industrijskih proizvoda za Godišnje istraživanje industrije 2015    
Nomenklatura industrijskih proizvoda za Godišnje istraživanje industrije 2016    
Nomenklatura industrijskih proizvoda za Godišnje istraživanje industrije 2017    
Nomenklatura industrijskih proizvoda za Mesečno istraživanje industrije 2016    
Glavne industrijske grupacije 2009  MIGs 2009  
Klasifikacija proizvoda po delatnostima 2008  CPA 2008  
Klasifikacija proizvoda po delatnostima (ver 2.1)  CPA 2.1  
Centralna klasifikacija proizvoda (ver. 2.1)  CPC Ver. 2.1  

  

  Roba    
Carinska tarifa 2018  CT 2018  
Evropska lista industrijskih proizvoda 2017  PRODCOM 2017  
Kombinovana nomenklatura 2018  CN 2018  
Standardna nomenklatura robe za statistiku saobraćaja 2007  NST 2007  
Standardna međunarodna trgovinska klasifikacija (rev. 4)  SITC Rev.4  
Harmonizovani sistem šifarskih naziva i oznaka 2012   HS 2012  

 

  Ostalo    
Klasifikacija vrsta građevina RZS 2005    
Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (X revizija) 2010  ICD-10 Version 2010  
Klasifikacija vrsta građevina EZ 1998   CC 1998  
Statistička klasifikacija otpada (ver. 4)  EWC-STAT 4  
Klasifikacije statistike energetike (Uredba EU br. 1099/2008)    
Klasifikacije statistike energetike (Uredba EU br. 431/2014)    
Međunarodna statistička klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema (X revizija) 2016   ICD-10 Version 2016  

  Podeli ovu stranu  


 


  Kontakt


Miodrag Cerovina

e-mail: miodrag.cerovina@stat.gov.rs
tel: +381 11 2412 922, lok. 393

  Linkovi

Ramon

UN Klasifikacioni registar

Zakon o klasifikaciji delatnosti

Uredba o klasifikaciji delatnosti

Uredba o nomenklaturi statističkih teritorijalnih jedinica