• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Energetika

Statistika energetike pruža informacije o snabdevanju, trgovini, zalihama,  transformaciji i potrošnji energije/energenata. Svi podaci iz ove oblasti su usklađeni sa standardima EVROSTAT-a i Međunarodne agencije za energiju, stoga su na međunarodnom nivou uporedivi. Detaljni, potpuni i blagovremeni podaci iz oblasti energetike su neophodni za praćenje energetske situacije na nacionalnom  nivou i značajni su za donošenje odluka o upravljanju energetskom politikom  države.

Obaveštenja

Godišnji energetski bilansi za: električnu energiju, toplotnu energiju, ugalj, drvna goriva, geotermalnu energiju, biogas, naftu i derivate nafte, prirodni gas i ukupan energetski bilans 

raspoloživi su kao prethodni podaci za 2017. godinu. Link

Pogledajte i ovo
Tabele
Energetski bilansi u pdf formatu