• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava

Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava prikazuje promene dinamike finansijskog poslovanja privrednih društava kao i promene u strukturi ekonomskih aktivnosti u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije. Finansijsko poslovanje privrednih društava bazira se na podacima o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima i zalihama. Ovi podaci se koriste za obračun kvartalnih makroekonomskih agregata kao i za obračun kvartalnih indeksa prometa u uslužnim delatnostima. Rezultati se prikazuju u formi indeksa na kvartalnom (tekući kvartal / prethodni kvartal) i godišnjem nivou (tekući kvartal / isti kvartal prethodne godine).

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_96365069.jpg
05.06.2019. - Kvartalno poslovanje privrednih društava, I kvartal 2019. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u prvom kvartalu 2019. godine bili su veći za 6,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u prvom kvartalu 2019. godine bili su veći za 6,9% u odnosu na isti period prethodne godine.

Оpširnije
Podaci