• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava

Kvartalna dinamika poslovanja privrednih društava prikazuje promene dinamike finansijskog poslovanja privrednih društava kao i promene u strukturi ekonomskih aktivnosti u oblasti nefinansijske poslovne ekonomije. Finansijsko poslovanje privrednih društava bazira se na podacima o poslovnim prihodima, poslovnim rashodima i zalihama. Ovi podaci se koriste za obračun kvartalnih makroekonomskih agregata kao i za obračun kvartalnih indeksa prometa u uslužnim delatnostima. Rezultati se prikazuju u formi indeksa na kvartalnom (tekući kvartal / prethodni kvartal) i godišnjem nivou (tekući kvartal / isti kvartal prethodne godine).

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_705804559.jpg
05.03.2019. - Kvartalno poslovanje privrednih društava, IV kvartal 2018. godine

Prema prethodnim podacima, poslovni prihodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u Republici Srbiji u četvrtom kvartalu 2018. godine bili su veći za 5,4% u odnosu na isti period prethodne godine. U poređenju s trećim kvartalom 2018. godine, zabeležen je njihov rast od 9%. Poslovni rashodi u nefinansijskoj poslovnoj ekonomiji u četvrtom kvartalu 2018. godine bili su veći za 7,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Ukoliko se uporede s trećim kvartalom 2018. godine, njihov rast iznosi 13%.

Оpširnije
Podaci