• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
31.05.2019. -
Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi


JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI
O NACRTU ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA
2021. GODINE


Republički zavod za statistiku poziva građane i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2021. godine.

Javna rasprava sprovodi se od 12. aprila do 17. maja 2019. godine.

Osim na veb-sajtu Republičkog zavoda za statistiku, javni poziv za učešće u javnoj raspravi objavljuje se i na Portalu e-uprave.

Primedbe, predlozi i sugestije unose se u poseban obrazac (preuzima se ovde), koji se dostavlja Republičkom zavodu za statistiku na imejl adresu: javna.rasprava@stat.gov.rs.

Tokom trajanja javne rasprave biće organizovan okrugli sto o Nacrtu zakona, o čemu će javnost biti blagovremeno informisana.

Po okončanju javne rasprave, Republički zavod za statistiku će sačiniti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Nacrt zakona

Obrazloženje

Program javne rasprave

Zaključak

Izveštaj