• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Otpad i opasne hemikalije

Statistika otpada  sadrži podatke o generisanom i tretiranom otpadu prema sektorima ekonomskih delatnosti, a statistika  opasnih hemikalija podatke o potrošnji izabranih hemikalija prema klasama toksičnosti.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_508440166.jpg
11.07.2018. - Stvoreni i tretirani otpad, 2017.

Tokom 2017. godine svi sektori ekonomskih delatnosti u Republici Srbiji stvorili su 48,9 miliona tona otpada, što je za 3,3% više nego u prethodnoj godini. Udeo neopasnog otpada iznosi 64,7% a opasnog 35,3%. 

Оpširnije