• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Monetarni računi životne sredine

Monetarni računi životne sredine sadrže podatke o porezima u oblasti životne sredine prema kategorijama poreza i podatke o troškovima za zaštitu životne sredine prema aktivnostima zaštite.

 

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_712076680.jpg
20.11.2018. - Troškovi za zaštitu životne sredine, 2017.

Ukupni troškovi za zaštitu životne sredine u 2017. godini iznosili su 34 400,3 mil. RSD, što je za 2,7% manje nego prethodne godine. U strukturi ukupnih troškova za zaštitu životne sredine, učešće investicija za zaštitu životne sredine iznosilo je 19,2%, dok su tekući izdaci imali učešće od 80,8%.

 

Оpširnije