• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Upotreba IKT - preduzećа

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT-PRED)  obezbeđuje podatke o pristupu i upotrebi  računara, interneta, mobilnog interneta za poslovne potrebe i posedovanje veb-sajta. Takođe, obezbeđuje podatke o korišćenju e-trgovine, e-uprave i društvenih mreža  u redovnom poslovanju preduzeća sa 10 i više zaposlenih.

Statistika upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima (IKT-PRED)  obezbeđuje podatke o pristupu i upotrebi  računara, interneta, mobilnog interneta za poslovne potrebe i posedovanje veb-sajta. Takođe, obezbeđuje podatke o korišćenju e-trgovine, e-uprave i društvenih mreža  u redovnom poslovanju preduzeća sa 10 i više zaposlenih.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_373751299.jpg
21.09.2018. - Upotreba IKT-a preduzeća, 2018.


U Republici Srbiji 99,8% preduzeća poseduje internet priključak, veb-sajt poseduje 82,6% preduzeća.
U 2017. godini 41,9% preduzeća naručivalo je proizvode putem interneta što čini povećanje od 0,5% u odnosu na 2016. godinu.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Preduzeća koja koriste širokopojasnu internet konekciju
98,8 %
Preduzeća koja koriste neku od društvenih mreža za poslovanje
39,7 %
Preduzeća koja koriste klaud
15,5 %
Podaci