• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Prihodi i uslovi života

Podaci o prihodima, siromaštvu, socijalnoj isključenosti i uslovima života, koji se koriste za dobijanje strukturnih socijalnih indikatora na nivou Republike Srbije.

Vesti
Vidi sve
shutterstock_476449831N.jpg
25.12.2018. - Siromaštvo i socijalna nejednakost, 2017.

Stopa rizika od siromaštva (ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu) u 2017. godini iznosila je 25,7%.

Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (ova lica su u riziku od siromaštva ili su izrazito materijalno uskraćena ili žive u domaćinstvima veoma niskog inteziteta rada) iznosila je 36,7%.

Оpširnije
Podaci