• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Inovacije

Podaci o primeni novog ili značajno poboljšanog proizvoda, usluge ili procesa, marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima poslovnog subjekta sa okruženjem.

 

Vesti
Vidi sve
shutterstock_685858645.jpg
20.07.2017. - Indikatori inovativnih aktivnosti, 2014–2016

Rezultati istraživanja su pokazali da učešće poslovnih subjekata sa bar jednom od navedenih vrsta inovacija iznosi 41,2 %. Ključni faktor za inovativne aktivnosti određenog poslovnog subjekta predstavlja veličina tog subjekta. Inovativna su dva od tri velika poslovna subjekta, nešto više od polovine srednjih poslovnih subjekata, dok je malih poslovnih subjekata neznatno više od 38%.

Оpširnije
Podaci