• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Kvartalni nacionalni računi

Kvartalni nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u kratkoročnoj dinamici. Raspoloživi su podaci o kvartalnom bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama

Vesti
Vidi sve
shutterstock_344265242.jpg (1)
01.03.2019. - Kvartalni bruto domaći proizvod, IV kvartal 2018

Realni rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2018. godine, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 3,4%.

Desezonirana serija podataka pokazuje rast bruto domaćeg proizvoda u četvrtom kvartalu 2018. godine od 0,3% u odnosu na prethodni kvartal.

Оpširnije
Ključni pokazatelji
Podaci
Pogledajte i ovo
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele
Kvartalni nacionalni računi – dodatne tabele