• A
  • A
  • A
Recite nam šta mislite o našem novom sajtu
Godišnji nacionalni računi

Godišnji nacionalni računi predstavljaju povezan i usklađen sistem informacija koji pruža opštu sliku ekonomske aktivnosti Republike Srbije u godišnjoj dinamici. Raspoloživi su podaci o godišnjem bruto domaćem proizvodu sa osnovnim komponentama proizvodnje i upotrebe, u tekućim i stalnim cenama.

 

Vesti
Vidi sve
ekonomskakretanja.jpg
28.12.2018. - Ekonomska kretanja u Republici Srbiji, 2018.

Procenjeno je da je ukupna ekonomska aktivnost u 2018. godini, merena bruto domaćim proizvodom i iskazana u stalnim cenama, ostvarila realni rast od 4,4% u odnosu na prethodnu godinu.
Procenjeno je da su bruto investicije u osnovna sredstva u 2018. godini, u poređenju sa prethodnom godinom, ostvarile realni rast od 9,1%. 

Оpširnije
Podaci
Pogledajte i ovo
Dodatne tabele
Godišnji nacionalni računi – dodatne tabele(pre revizije u 2018.)
Dodatne tabele
Godisnji nacionalni racuni - dodatne tabele (posle revizije u 2018.)