• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
shutterstock_92041757.jpg
31.01.2019. -
Према административним изворима – 71919 запослених више него прошле године


Током четвртог квартала 2018. године регистровани број запослених је достигао ниво од 2 158 659 лица. У односу на исти квартал претходне године, укупна регистрована запосленост је повећана за 3,4%, односно за 71 919 лица.

Посматрано према модалитетима запослености, запослених у радном односу било је 2 007 001, ван радног односа 75 814, док је број регистрованих индивидуалних пољопривредника износио 75 844.

До запошљавања је првенствено долазило у категорији запослености у радном односу, где је забележен раст од 3,7% (71 849 лица).

Територијално, раст запослености је доминантно сконцентрисан у Београдском региону и Региону Војводине.

Сектори делатности у којима је дошло до највећег повећања броја запослених су Прерађивачка индустрија (раст од 27 672 лица), Административне и помоћне услужне делатности (раст од 11 061 лице), Грађевинарство (раст од 9 943 лица), Трговина на велико и мало и поправка моторних возила (раст од 7 175 лица) и Услуге смештаја и исхране (раст од 7 128 лица).

У наведеном периоду, број запослених у јавном сектору је смањен за 5 492.