• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Животна средина

Статистика животне средине обухвата области статистике вода, отпада и опасних хемикалија као и монетарне и физичке рачуне животне средине. Подаци из ових области користе се за израчунавање индикатора којима се сагледава стање и планирају мере заштите животне средине.

 

Вести
Види све
shutterstock_533980216.jpg
20.09.2018. - Рачун емисијa у ваздух, 2016.

Емисија сумпор-диоксида (SО2) у 2016. години износила је 408,3 килотона (Gg), што је за 0,7% више у односу на претходну годину. Укупна емисија SО2  у сектору Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром има удео од 93,0% и  бележи благи пад у односу на 2015. годину. Учешће овог гаса у сектору Прерађивачка индустрија износи 3,1%, у осталим секторима економских делатности 1,5% и у домаћинствима 2,4%. 

Опширније