• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
population.png
7 001 444
СТАНОВНИШТВО
bdp.jpg
2,3 % раст
БДП
industry.png
2,3 % раст
ИНДУСТРИЈА
price_label.png
3,1 % раст
ПОТРОШАЧКЕ ЦЕНЕ
zarade.jpg
74 755 РСД
БРУТО ЗАРАДА
База података
Публикације
Календар објављивања
Актуелни показатељи
Подаци из најтраженијих статистичких области
Детаљније

Циљеви одрживог развја

Детаљније
Отворени подаци
Приступ скуповима података у машински читљивим форматима који се могу користити и поново употребити у комерцијалне или некомерцијалне сврхе
Детаљније
Вести
Види све
24.05.2019. - Просечне зараде по запосленом, март 2019.

Просечна зарада (бруто) обрачуната за март 2019. године износила је 74 755 динара, док је просечна зарада без пореза и доприноса (нето) износила 54 271 динар.

У периоду јануар - март 2019. године у односу на исти период прошле године, остварен је номинални раст просечних нето зарада од 9,5%. У истом периоду зараде су реално порасле за 6,9%.

Медијална нето зарада за март 2019. године износила је 40 765 динарa, што значи да је 50% запослених остварило зараду до наведеног износа.

24.05.2019. - Отпадне воде из насеља, 2018.

Укупна количина отпадних вода из насеља у 2018. години мања је за 1,3% у односу на референтни период 2017. године, од чега се количина отпадних вода испуштена у јавну канализацију смањила за 0,5% у односу на исти период 2017. Количина отпадних вода испуштена у септичке јаме мања је за 3,4% у поређењу са 2017. годином.
У 2018. години пречишћено је 1,1% мање отпадних вода него у 2017. години, а најзаступљенији начин пречишћавања био је секундарни третман

22.05.2019. - Имплементација система управљања квалитетом у РЗС – достигнућа и планови за будућност

Рад аутора Републичког завода за статистику Србије под називом „Имплементација система управљања квалитетом у РЗС – достигнућа и планови за будућност“, објављен је у броју 1/2019 часописа “Статистика: журнал за статистику и економију”, у издању Статистике Чешке Републике.

21.05.2019. - Пробни попис становништва, домаћинстава и станова, 2019. Контрола квалитета

У периоду од 22. маја до 5. јуна 2019, Републички завод за статистику спроводи Постпописну анкету поновним пописивањем око 1000 случајно изабраних домаћинстава, у 16 пописних кругова (на територији 16 општина).

21.05.2019. - Подизање и гајење шума, 2018

Обим радова на пошумљавању у 2018. мањи је у односу на претходну годину за 22%. Од четинарских врста дрвета најзаступљенија је смрча, са 372 ha пошумљене површине, а од лишћарских врста дрвета најзаступљенија је топола, са 254 ha пошумљене површине. Радови на подизању плантажа и заштитних појасева у 2018, у односу на претходну годину, смањени су за 184 ha.

15.05.2019. - Индекси цена репродукционог материјала, средстава рада и услуга у пољопривреди, I квартал 2019.

Цене у I кварталу 2019. године, у односу на исти квартал 2018. године, смањене су за 3,2%.

15.05.2019. - Издате грађевинске дозволе, март 2019.

У марту месецу 2019. издате су 1 502 грађевинске дозволе, што је за 1,1% више него у марту претходне године. Индекс предвиђене вредности радова у марту 2019. већи је за 53,6% у односу на март 2018.

13.05.2019. - Индекси потрошачких цена, април 2019.

Потрошачке цене у априлу 2019. године, у односу на март 2019. године, у просеку су више за 0,7%.

Најава објављивања
27.05.2019. Индекси просечних цена спољне трговине, јануар-март 2019
28.05.2019. Сеча дрвета, 2018
30.05.2019. Анкета о образовању одраслих, 2017
31.05.2019. Анкета о радној снази, I квартал 2019
31.05.2019. Индекси индустријске производње, април 2019
31.05.2019. Индекси индустријске производње, април 2019
31.05.2019. Индекси залиха готових производа у индустрији, април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена (РСД), април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена (USD), април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена (ЕUR), април 2019
31.05.2019. Спољнотрговинска робна размена, април 2019
31.05.2019. Туристички промет, април 2019
31.05.2019. Промет робе у трговини на мало, април 2019
31.05.2019. Квартални бруто домаћи производ, I квартал 2019
Календар објављивања
list.png (1)
Пријавите се на имејл листу
Визуелизација података
diLogo_blue.png
Пројекти подржани од Европске уније
Актуелни индикатори