• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Процене становништва

Процене становништва су засноване на резултатима пописа становништва и на резултатима обраде статистике природног и механичког кретања становништва. Резултати процена се израђују према полу, старости и типу насеља и публикују се до нивоа општина. Осим проценама становништва средином године, које представљају просечан процењен број становника у тој години, располаже се подацима  о броју становника почетком посматране године (1. јануар) и крајем исте године (31. децембар).

 

Вести
Види све
shutterstock_254324173.jpg
29.06.2018. - Процене становништва, 2017.

Процењен број становника у Републици Србији у 2017. години је 7 020 858, од чега 51,3% чине жене (3 601 043), а 48,7% мушкарци (3 419 815). Настављен је тренд депопулације, што значи да је и коефицијент раста становништва, у односу на претходну годину, негативан и износи -5,3‰.

Опширније
Кључни показатељи
Подаци