• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Шумарство

Статистика шумарства прикупља и објављује податке о површинама под шумама за приватни и државни сектор, производњи шумских сортимената у државним шумама на месечном нивоу, искоришћавању државних и приватних шума на годишњем нивоу, извршеним радовима гајењу шума за државни и приватни сектор на годишњем нивоу, извршеним радовима на подизању плантажа и интензивних засада на годишњем нивоу, штетама у државним шумама на годишњем нивоу, штетама од пожара у приватним шумама на годишњем нивоу, грађевинским објектима, саобраћајницама и механизацији на годишњем нивоу, и податке о бројном стању и одстрељеној  дивљачи.

Вести
Види све
shutterstock_581580640.jpg
04.06.2018. - Штете у шумама, 2017.

Укупне штете у државним шумама Републике Србије у 2017. години, исказане по запремини дрвета, износе око 121.000 m3, од чега на штете настале од човека отпада око 26.000 m3. Дејством елементарних непогода (ветар, киша, град и снег) проузрокована је штета од око 44.000 m3 запремине дрвета, што износи око 36% од укупних штета насталих у државним шумама. У 2017. години евидентиранo је 69 пожарa у државним шумама, при чему је оштећена запремина дрвета од око 6.000 m3. Оштећена запремина дрвета у шумама на које постоји право својине износи 5.350 m3. Штете од биљних болести у државним шумама у 2017. години износе око 17.000 m3. 

Опширније
Подаци