• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Средње образовање

Подаци о броју и типу средњих школа, броју одељења, настави на језику народности, учење страних језика, редовним и ванредним ученицима, о ученицима према подручјима рада, о завршавању средње школе, о одустајању од школовања, о ученицима у специјалним средњим школама, као и о наставном особљу у средњем образовању.

 

Вести
Види све
shutterstock_71162863.jpg
12.04.2019. - Средње образовање, почетак школске 2018/19. године

Редовне средње школе похађало је 252 108 ученика, 124 574 девојчице (49,4%) и 127 534 дечака (50,6%). Школе/одељења за ученике са сметњама у развоју похађало је 1 993 ученика, 768 девојчица (38,5%) и 1 225 дечака (61,5%).

Опширније
Кључни показатељи
Подаци