• A
  • A
  • A
Реците нам шта мислите о нашем новом сајту
Регионални рачуни

Регионални рачуни представљају обрачун главних макроекономских агрегата националних рачуна по регионима и областима (окрузима) и приказују њихов допринос економском развоју Републике Србије. Главни индикатори регионалних рачуна су регионални бруто домаћи производ на нивоу региона (НСТЈ-2) и регионална бруто додата вредност по областима (окрузима) и секторима делатности. Поред наведеног, регионални рачуни обухватају и регионалну дистрибуцију запослености и инвестиција у основна средства, као и регионалне рачуне домаћинстава – примарни и расположиви доходак домаћинстава по регионима.

 

Вести
Види све
shutterstock_11771440.jpg (1)
31.10.2017. - Регионални БДП, 2016.

Према прелиминарним резултатима обрачуна регионалног бруто домаћег производа (БДП), вредност регионалног БДП-а и учешћа региона у вредности националног БДП-а износе: за Београдски регион 1696449 мил. дин. (39,8%), за Регион Војводине 1117298 мил. дин. (26,2%), за Регион Шумадије и Западне Србије 843022 мил. дин. (19,8%) и за Регион Јужне и Источне Србије 602511 мил. дин. (14,1%).

Опширније
Подаци
Погледајте и ово
Регионални рачуни – додатне табеле
Регионални рачуни – додатне табеле