• A
  • A
  • A
business-1676138_960_720.jpg
31.05.2024. -
Спољнотрговинска робна размена, за април 2024.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за период јануар-април 2024. године износи:

   – 24097,9 милионa долара – раст од  1,9% у односу на исти период претходне године;

   – 22249,5 милиона евра – раст од  1,3% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 10593,1 мил. долара, што чини раст од 2,0% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 13504,8 мил. долара, што је за 1,8% више него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 9779,2 милиона, што је чини раст од 1,4% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 12470,3 милиона, што представља повећање од 1,3% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 2911,7 мил. долара, што чини повећање од 1,1% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 2691,1 милиона, што је повећање од 0,7% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,4% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 78,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 61,1% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1008,9 мил. долара, који је резултат углавном извоза: житарица и производа од њих, електричне енергије, друмских возила, пића и нафте и нафтних деривата. Извоз Србије износи 1542,0 а увоз 533,1 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 289,3%. Изражено у еврима, извоз износи 1424,1 а увоз 492,3 мил. евра (суфицит је 931,8 мил. евра, а покривеност увоза извозом 289,3%).

Саопштење за јавност