• A
  • A
  • A
ExInport.jpg
29.09.2023. -
Спољнотрговинска робна размена, за август 2023.


Укупна спољнотрговинска робна размена Србије за  период  јануар-август 2023. године износи:

   – 46945,6 милионa долара – пораст од  0,3% у односу на исти период претходне године;

   – 43288,7 милиона евра – пад од  0,4% у односу на исти период претходне године.

Извезено
је робе у вредности од 20675,5 милиона, што је чини раст од 7,9% у односу на исти период претходне године, а увезено је робе у вредности од 26270,1 мил. долара, што је за 5,0% мање него у истом периоду претходне године.

Извоз робе, изражен у еврима, имао је вредност од 19068,4 милиона, што је чини раст од 7,1% у поређењу са истим периодом претходне године. Увоз робе имао је вредност од 24220,3 милиона, што представља смањење од 5,6% у односу на исти период прошле године.

Дефицит износи 5594,6 мил. долара, што чини смањење од 34,0% у односу на исти период претходне године. Изражен у еврима, дефицит износи 5152,0 милиона, што је смањење од 34,3% у поређењу са истим периодом претходне године.

Покривеност увоза извозом је 78,7% и већа је од покривености у истом периоду претходне године, када је износила 69,3%.

Спољнотрговинска робна размена била је највећа са земљама са којима Србија има потписане споразуме о слободној трговини. Земље чланице Европске уније чине 59,6% укупне размене.

Наш други по важности партнер јесу земље CEFTA, са којима имамо суфицит у размени од 1983,3 мил. долара, који је резултат углавном извоза: електричне енергије, житарица и производа од њих, пића, нафте и нафтних деривата и друмских возила. Извоз Србије износи 3198,9 а увоз 1215,6 мил. долара за посматрани период. Покривеност увоза извозом је 263,2%. Изражено у еврима, извоз износи 2948,1 а увоз 1121,9 мил. евра (суфицит је 1826,2 мил. евра, а покривеност увоза извозом 262,8%).

Саопштење за јавност