• A
  • A
  • A
shutterstock_366763475.jpg
22.10.2021. -
Употреба ИКТ-а - домаћинства, 2021.


У 2021. години 81,5% домаћинстава у Републици Србији поседује интернет прикључак. Заступљеност интернет прикључка је највећа у Београду и износи 92,9%. У Војводини она износи 77,8%, у Шумадији и Западној Србији 79,2%, док у Јужној и Источној Србији износи 76,1%.